Oferta

Zapoznaj się z ofertą.


Informacje ogólne

Przedszkole zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Dziecko może być przyjęte do przedszkola podczas całego roku szkolnego, jeśli są wolne miejsca. Zapisy na nowy rok szkolny odbywają się w marcu.

Stosowane metody i formy pracy w przedszkolu zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Metody pracy z dzieckiem oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego (metody czynne, oglądowe, słowne).

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o metody nowatorskie:

 • system edukacji przez ruch - D. Dziamskiej,
 • odimienną metodę nauki czytania - I. Majchrzak
 • twórcze metody aktywności ruchowej - Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu - M. Bogdanowicz
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki.

Oferta na rok szkolny 2020/2021

 • nasze przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 16:30,
 • dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł,
 • czesne miesięczne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 250 zł, za pobyt dziecka w godzinach od 6:30 - 16:30.

W ramach czesnego (czyli w kwocie 250 zł) otrzymujecie Państwo:

 • zintegrowaną działalność edukacyjną w oparciu o podstawę programową,
 • zajęcia z rytmiki (2 razy w tygodniu),
 • zajęcia logopedyczne,
 • język angielski,
 • język hiszpański,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • koncerty i spektakle muzyczne na terenie przedszkola,
 • katechezę,
 • konsultację psychologiczną.

Zajęcia dodatkowo opłacane przez rodziców (dla chętnych):

 • język angielski,
 • zajęcia w pracowni ceramiki i rzeźby,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia taneczne,
 • nauka gry na: pianinie, skrzypcach, gitarze.

PRZERWA WAKACYJNA W MIESIĄCU SIERPNIU.
HASŁO NASZEJ PLACÓWKI BRZMI: "MALI GOŚLINIACY W POLSCE I W ŚWIECIE"

Ramowy rozkład dnia:

6:30-7:30 - schodzenie się dzieci do przedszkola (czynności opiekuńcze, organizacyjne)
- zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, inne
7:30-8:00 - wykonywanie zadań indywidualnych, wspomaganie i korygowanie rozwoju (pozostałe dzieci zabawy dowolne)
8:00-8:10 - zestaw ćwiczeń porannych
- czynności higieniczno-porządkowe
- przygotowanie do śniadania
8:15-9:15 - śniadanie
9:15-11:00 - zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową
- realizacja celów i zadań ujętych w planach miesięcznych
11:00-11:55 - zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej
11:55-12:05 - czynności higieniczno-porządkowe
- przygotowanie do obiadu
12:05-13:20 - obiad
13:30-14:00 kontynuacja działalności edukacyjnej:
- ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
- bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne
- omówienie z dziećmi wydarzeń dnia
14:00 -14:30 - podwieczorek
14:30-16:00 - zabawy i gry dydaktyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem
- zajęcia dodatkowe
16:00-16:30 - zabawy dowolne wg zainteresowań lub zabawy na świeżym powietrzu
- rozchodzenie się dzieci
- rozmowy indywidualne z rodzicami.

Organizacja przedszkola:

 1. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych: nr 114/94
 2. Organ prowadzący: Beata Wawrzyniak
 3. Nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty
 4. Podstawa prawna:
  • statut przedszkola
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991
  • kodeks pracy
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Aktualności

Kontakt

 

Adres:
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina

Telefon:
(61) 811 45 69
696 086 952

E-mail:
klubprzedszkolaka3@wp.pl