Oferta

Zapoznaj się z ofertą.


Informacje ogólne

Przedszkole zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Dziecko może być przyjęte do przedszkola podczas całego roku szkolnego, jeśli są wolne miejsca. Zapisy na nowy rok szkolny odbywają się w marcu.

Stosowane metody i formy pracy w przedszkolu zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Metody pracy z dzieckiem oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego (metody czynne, oglądowe, słowne).

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o metody nowatorskie:

 • system edukacji przez ruch - D. Dziamskiej,
 • odimienną metodę nauki czytania - I. Majchrzak
 • twórcze metody aktywności ruchowej - Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu - M. Bogdanowicz
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki.

Oferta na rok szkolny 2024/2025

 • PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH 6:30 - 16:30,
 • DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA (ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK) WYNOSI 17,00 zł,
 • CZESNE MIESIĘCZNE WYNOSI 335,00 zł ZA POBYT DZIECKA OD 6:30 DO 16:30.

W ramach czesnego (czyli w kwocie 335 zł) otrzymujecie Państwo:

 • ZINTEGROWANĄ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,
 • DIAGNOZĘ LOGOPEDYCZNĄ - INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE,
 • JĘZYK ANGIELSKI,
 • GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ,
 • KONCERTY I SPEKTAKLE MUZYCZNE NA TERENIE PRZEDSZKOLA,
 • DIAGNOZĘ SENSORYCZNĄ - INDYWIDUALNE ZAJĘCIA SENSORYCZNE,
 • CYKLICZNE WYJAZDY NA KONCERTY "Tutti Art" ( GRUPY MŁODSZE )
 • CYKLICZNE WYJAZDY NA SPEKTAKLE TEATRALNE "Hallo Teatr" ( GRUPY STARSZE )

Zajęcia dodatkowe ( niewliczone w czesne ):

 • JUDO
 • ZAJĘCIA SPORTOWE


Organizacja przedszkola:

 1. Wpis do ewidencji placówek niepublicznych: nr 114/94
 2. Organ prowadzący: Beata Wawrzyniak
 3. Nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty
 4. Podstawa prawna:
  • statut przedszkola
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991
  • kodeks pracy
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Aktualności

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 trwa w terminie 01.03.2024-15.03.2024.

Ogłoszenie wyników naboru 15.03.2024 w placówce (telefonicznie lub osobiście).

Do dnia 22.03.2024 należy potwierdzić chęć uczęszczania dziecka do placówki.

Kontakt

 

Adres:
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goślina

Telefon:
(61) 811 45 69
696 086 952

E-mail:
klubprzedszkolaka3@wp.pl